10.5 C
Çeşme
Cumartesi, Aralık 9, 2023

Çeşme Projesi’nde Yürütmeyi durdurma talebine, ret kararı verildi

Bunları Okuyabilirsin

Çeşme Projesi’ne karşı açılan davada atanan bilirkişi heyetinin ‘planlama ilkelerine ve kamu yararına uygun değil’ yönündeki raporuna rağmen Danıştay 6. İdaresi, meslek örgütlerinin ve çevrecilerin yürütmeyi durdurma talebini oy çokluğu ile reddetti.

Kırmızı hat içerisinde bulunan alan ‘Çeşme Projesi’ proje alanı olarak belirlenmiştir

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilan edilen “Çeşme Kültür ve Turizm Bölgesi” planlama süreci devam ederken meslek örgütleri ve çevreciler tarafından açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın planlama çalışmalarını sürdürdüğü Çeşme Projesi’ne karşı açılan davada bilirkişi raporu geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı. TMMOB, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası ve EGEÇEP gibi sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da başvurusuyla açılan dava sonucunda Danıştay 6. Dairesi’nin atadığı bilirkişilerin raporunda, projenin planlama ilkelerine ve kamu yaranına uygun olmadığı vurgulanmıştı.

Raporda “2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 3. maddesi ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve ilanına İlişkin Yönetmelik uyarınca 12.02.2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, İzmir Çeşme KTKGB’nin sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin 11.02.2020 tarih ve 2103 sayılı Cumhurbaşkanı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açılan davada; Kurulumuz, KTKGB alanının bütününü de gözeterek, dava konusu ekleme ile koruma alanları yanı sıra turizm kullanımlarına, dolaysıyla yapılaşmaya da açılmasına yol açacak olan sınır kararının, tarım ve orman alanları, doğal değerler (flora, fauna, ekosistemler) su kaynakları ve kültürel miras üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri göz önüne alındığında, planlama ilkelerine ve kamu yaranına uygun olmadığı görüşüne varmıştır. Karar yüce mahkememizindir.” denilmişti.

Hazırlanan rapor üzerine meslek odaları ve vatandaşlar mahkemeden yürütmenin durdurulmasını talep etti. Talebi değerlendiren Danıştay 6. Dairesi oy çokluğu yürütmeyi durdurma talebini geri çevirdi. Kaynak (Egede Sonsöz)

- Advertisement -spot_img

Daha fazlası

- Advertisement -spot_img

En son okunanlar

%d